Back | Home | Up | Next

DGRS

ANNA  K5

@

Home
Up
Glossary
Objectives
Formalism
Morphology
Physiology
Connectors
Serialization
Traits
Methods
Claims
Relations
Dictionary
Core UML
Tiger Server
Features
History
ToDo
Authors
API
Images
ToDo
DNA Declarations
Physiology RO
Real Time RO
ANNA as an Eco System RO
HMM Generator
ERP

 

Rvizor

Comentariu

Mon, Feb 26, 2007

Alexandru Mihail

Inceput.

 

 

 

 TOC \o "1-3" \h \z \u 1      Obiectiv. PAGEREF _Toc160277943 \h 2

2      Prezentare generala. PAGEREF _Toc160277944 \h 2

3      Nucleul PAGEREF _Toc160277945 \h 2

3.1       Arbore. PAGEREF _Toc160277946 \h 2

3.2       Entitate. PAGEREF _Toc160277947 \h 2

3.3       Principalele ierarhii de entitati PAGEREF _Toc160277948 \h 3

3.3.1        Persoana. PAGEREF _Toc160277949 \h 4

3.3.2        Document PAGEREF _Toc160277950 \h 4

3.3.3        Identificator PAGEREF _Toc160277951 \h 4

3.3.4        Gestiune. PAGEREF _Toc160277952 \h 4

4      Ierarhia persoanelor PAGEREF _Toc160277953 \h 4

5      Ierarhia documentelor PAGEREF _Toc160277954 \h 5

5.1       Documentele extrinseci PAGEREF _Toc160277955 \h 5

5.2       Documentele intrinseci PAGEREF _Toc160277956 \h 6

5.2.1        Actul administrativ de numire a comisiei PAGEREF _Toc160277957 \h 6

5.2.2        Decizia de emitere a documentelor fiscale. PAGEREF _Toc160277958 \h 6

5.2.3        Raportul de user PAGEREF _Toc160277959 \h 6

5.2.4        Raportul de documente anulate. PAGEREF _Toc160277960 \h 6

5.2.5        Opisul de consum de documente fiscale. PAGEREF _Toc160277961 \h 6

5.2.6        Foaia de prezenta. PAGEREF _Toc160277962 \h 6

5.2.7        Ecusonul PAGEREF _Toc160277963 \h 6

 


1           Obiectiv

Sistemul de gestiune a documentelor cu regim special SGDF urmareste inscrierea si urmarirea prin aceias procedura si prin acelas algoritm a documentelor cu incarcatura fiscala emise de catre o firma cum sunt avizele de expeditie, facturile, notele de intrare receptie pe baza de transfer (NIRT). Obiectivul se realizeaza prin achizitionarea automata a datelor pe formulare unitare si prestabilite, centralizarea datelor intr-un program tolerant la reinsertie, si generarea automata a rapoartelor.

 

Prezentul document descrie arhitectura si detaliile de implementare ale sistemului SGDF al carui obiectiv este descris pe larg in Gestiunea Documentelor Fiscale 2.doc (user requirements specification)

 

2           Prezentare generala

La primul nivel de detaliu, sistemul SGDF consta intr-un nucleu si o interfata de utilizare cu o dependenta unidirectional a interfetei de nucleu.

Nucleul este colectia tuturor tipurilor, principiilor, si algoritmilor pe care metoda prescrisa in obiectiv trebuie sa se fundamenteze. Nucleul contine exclusiv acele piese care conduc la rezolvarea problemei aratate, in forma cea mai concisa si mai putin susceptibila la schimbare.

 

Interfata, pe de alta parte, este o colectie de formulare de utilizator, ecrane si rapoarte, prin care utilizatorul poate lua la cunostinta de starea si progresul nucleului, sau a unor aspecte ale acestuia, si care ii permit sa intervina in fluxul de date sau in structura datelor nucleului.

 

In interfata se disting doua componente majore: navigatorul si banca de editoare.

3           Nucleul

Nucleul defineste printre altele mijlocele minime necesare interactiunii cu utilizatorii umani. Nucleul nu cunoaste si nu trebuie sa cunoasca morfologia interfetei utilizatorului. Interfata poate face apel la toate detaliile constructive si functionale ale nucleului. Interfata va limita insa la minimum dependenta de nucleu, resortand la cele mai abstrace mecanisme care ii pot asigura operarea.

3.1         Arbore

Principiul fundamental al arhitecturii software moderne este arborescenta. Arborele se caracterizeaza prin campuri de legatura directionale care permit asamblarea mai multor noduri in ierarchii.

3.2         Entitate

La originea sistemului SGDF vom imprumuta termenul de arbore ca axioma a designului, si il vom utiliza la constructia primului tip de obiect SGDF numit ENTITATE. Entitatea este o notiune abstracta, si prim termen al designului sistemului de gestiune a documentelor fiscale. Entitatea exista intre constructie si distrugere prin parcurgerea unor serii de transformari.

Entitatille fundamentale ale designului SGDF toate poarta un nume si un cod numeric, folosite la identificare.


Orice entitate intra in scena printr-un proces numit constructie. Entitatile se transforma pe parcursul existentei lor. Entitatile sfarsesc prin distrugere sau auto-distrugere.

 

3.3         Principalele ierarhii de entitati

SGDF rafineaza entitatea generica pe patru ramuri principale: ramura persoanelor, a documentelor, a identificatorilor si ramura gestiunilor, dupa cum figura urmatoare ilustreaza.

 

 

 

3.3.1        Persoana

Persoana este o entitate specializata ce poate corespunde unei persoane fizice sau juridice.

Persoanele se grupeaza in arborescente bazate pe functie, topologie, sau orice alt criteriu de ordine.

3.3.2        Document

Documentul este o specializare a entitatii generice. Este o manifestare a unei persoane. Documentul se asociaza unei persoane sau unui grup de persoane numite Emitent sau Autor sau Proprietar. Emitentul poate fi nul, caz in care documentul este anonim. Documentul poate fi un suport de memorare la indemana unei persoane, sau poate fi suportul unui mesaj pe care o persoana il transmite alteia. Documentele directionate unei audiente sunt o forma de asociere intre persoane. Fiind la origine arbori, documentele se pot asocia la formarea altor documente compuse.

3.3.3        Identificator

Identificatorul este o entitate care reprezinta o alta entitate intr-un mediu diferit. Daca persoanele, spre exemplu, duc o existenta in plan concret, atunci identificatorii sunt reprezentantii persoanelor in plan virtual. Identificatorul are proprietatea de unicitate in planul relationar in care opereaza. O entitate nu poate fi identificata simultan prin mai multi identificatori in acelas plan. Entitatile pot avea zero, unul sau mai multi identificatori in diverse planuri relationare. Orice identificator face referire la entitatea originara pe care o reprezinta. Identificatorii sunt arborescente, permitand o structurare ierarhica a planurilor relationare in care entitatea substituita activeaza.

3.3.4        Gestiune

Gestiunea este o entitate care reuneste alte entitati. Gestiunea permite adaugarea si scoaterea de entitati din cuprinsul sau. Fiind o arborescenta, o gestiune se poate asocia cu altele pentru a forma gestiuni complexe.

4           Ierarhia persoanelor

Persoanele sistemului GDF sunt (deocamdata) personele fizice insele, societatea in care acestia activeaza cu functie, imputernicitii la a intocmi documente fiscale, si comisia de imputernicire.

 

Persoanele mostenesc o structura arborescenta. Sistemul poate astfel modela unitar in arborescenta sucursalele si filialele unei societati, impreuna cu punctele de lucru ale acestora.

 

Cu titlul de exemplu, unul din atributele specifice persoanei este adresa sau sediul sau.

 

4.1         Societatea

Ca persoana specializata, societatea are o serie de campuri proprii.

5           Ierarhia documentelor

Sistemul GDF face o discriminare intre documentele extrinseci sau straine de sistem, si cele intrinseci sau create de catre sistemul insusi sau in considerarea acestuia. Pentru detalii privind necesitatea acestei discriminari, a se vedea Gestiunea Documentelor Fiscale 2.doc, sectiunea 3.3.1 si 3.3.2.

 

5.1         Documentele extrinseci

Documentele extrinseci sunt introduse in sistem ca atasament al altui document cu regim special, creat si controlat de catre GDRS. Atasarea se realizeaza prin tiparirea documentelor externe pe maculatura inregistrata. Cu titlu exemplificativ, documentele extrinseci sunt:

 1. Avizul de insotire a marfii
 2. Nota de intrare, receptie sau transfer NIRT
 3. Factura fiscala
 4. Home Airway Bill
 5. Master Airway Bill
 6. Opisul de valiza
 7. Eticheta de colet.

5.2         Documentele intrinseci

Documentele necesare metodei proprii sistemului GDF au trasaturi arborescente, si pot, oricand forma documente compuse. Documentele intrinseci sunt calificate prin:

 1. nume mostenit de la entitatea abstracta
 2. cod mostenit de la entitatea abstracta
 3. data/timp, camp propriu documentelor intrinseci.
 4. Autorul documentului, potential si semnatarul acestuia
 5. Destinatarul documentului, potential nul. Destinatarul unor tipuri de documente trebuie sa fie ne-nul si sa semneze.

Autorul si destinatarul stabilesc legatura bivalenta intre persoane si documentele pe care acestea le emit sau le utilizeaza.

SGDF modeleaza in prezent urmatoarele tipuri de documente:

 1. Actul administrativ de numire a comisiei
 2. Decizia de emitere a documentelor fiscale
 3. Raportul de user
 4. Raportul de documente anulate
 5. Opisul de consum de documente fiscale
 6. Foaia de prezenta
 7. Ecusonul

 

5.2.1        Actul administrativ de numire a comisiei

Acesta este un act emis de administratia societatii, administratia filialei, si ierarhic mai departe depinzand de dimensiunea organizatiei. Actul investeste o comisie de imputernicire, care, la randul ei, desemneaza/imputerniceste persoane spre a emite documente fiscale.

5.2.2        Decizia de emitere a documentelor fiscale

Documentul este emis de membri comisiei (autori) si are ca destinatar pe imputernicitul care trebuie sa semneze si sa parafeze documentul. Acest tip de document este semnat si stampilat atat de membrii comisiei cat si de catre imputernicit. Structura indica o lista de documente sub forma de serie

5.2.3        Raportul de user

Raportul de user reprezinta activitatea imputernicitului intr-un interval de timp, intre data ultimului raport de user si data intocmirii raportului.

5.2.4        Raportul de documente anulate

5.2.5        Opisul de consum de documente fiscale

5.2.6        Foaia de prezenta

5.2.7        Ecusonul

 

 

Hit Counter Created on 05/27/2009 06:38:41 AM, modified on 05/27/2009 06:38:41 AM

Home
Up

Home | Up | Feedback | Contents | Search

Send mail to webmaster@ProximaCentauri.ro with questions or comments about this web site.
All principles and artwork exposed on this site or by our software products is our intellectual property. 
Copyright © 2006 Proxima Centauri Romania SRL. Last modified: 05/27/09