Back | Home

ERP

ANNA  K5

@

Home
Glossary
Objectives
Formalism
Morphology
Physiology
Connectors
Serialization
Traits
Methods
Claims
Relations
Dictionary
Core UML
Ring1 Apps
Tiger Server
Features
History
ToDo
Authors
API
Images
ToDo
DNA Declarations
Physiology RO
Real Time RO
ANNA as an Eco System RO
HMM Generator
ERP

 

Revision History

Date/Reviser

Comment

Mon, 15 Nov 2010

Inceputul raportului. Sectiunea de obiectiv.

Tue, 23 Nov 2010

Adaugat sectiuni privind Sisteme informatice, Nevoi si interese.

Wed, 24 Nov 2010

Modelul morfic. Forma minima a unui ERP.

Sat, 27 Nov 2010

Renuntat la unele capitole precum Nevoi si interese

Modelare UML a modelului nucleu, Editura, Agentie de angajare.

Tue, 7 Dec 2010

Modelare UML a problemei transporturilor, Cursuri, Productie

Refacuta sectiune prezentand Sistemul Morfic.

Wed, 12 Dec 20011

Implementat programul. Sectiune cu capturi de ecran ale interfetei.

Thu, 13 Dec 2011

Reducere drastica a irelevantei. Descriere a agentiei in termeni fuzzy.

 

Contents

1        Obiectiv. PAGEREF _Toc282690225 \h 2

2        Modelul Enterprise si modelul metamorfic. PAGEREF _Toc282690226 \h 3

3        Forma nucleu a unui sistem de gestiune. PAGEREF _Toc282690227 \h 5

4        Business fuzzy. PAGEREF _Toc282690228 \h 7

4.1         Relatii fuzzy intre persoane si competente. PAGEREF _Toc282690229 \h 8

4.2         Relatii fuzzy intre proiecte si competente. PAGEREF _Toc282690230 \h 9

5        Sistemul de gestiune. PAGEREF _Toc282690231 \h 10

5.1         Arhitectura. PAGEREF _Toc282690232 \h 10

5.2         Intreprinderea nula. PAGEREF _Toc282690233 \h 11

5.3         Intreprinderea de demonstratie. PAGEREF _Toc282690234 \h 12

5.4         Interfata de navigare si editare a structurii PAGEREF _Toc282690235 \h 13

 

 


 

1           Obiectiv

 

Obiectivul oricarui sistem informatic este a delimita o sectiune din mediul real si a o proiecta in spatiul virtual al utilizatorului cu pastrarea coerentei celor doua medii prin glisarea si actualizarea unei fereastre de vizibilitate intre virtual si lumea inconjuratoare. Legatura dintre lumi se realizeaza prin echipamente si prin software astfel ca orice sistem informatic are urmatoarea diagrama logica:

 

Importanta constituirii acestei lumi virtuale asemenea cu cea reala consta in posibilitatea de a testa in virtual posibilitati care sa nu produca efecte cu potential distructiv in realitate. Orice sistem informatic poate fi vazut ca un aparat de masura al procesului fizic si care prin actul masurarii nu modifica procesul masurat, sau ca un aparat de control care comanda efecte in plan concret odata ce efectele comenzii au fost anticipate in simulare.

 

La nivel macro, sistemul de gestiune al intreprinderii aduce in spatiul utilizatorului acele procese economice si sociale pentru care a fost conceput, permitandu-i utilizatorului ca printr-un set finit si extensibil de operatii sa aduca modelul informatic la aliniament/congruenta cu procesul real.

 

In aceasta lucrare ne preocupa modelarea informatica a intreprinderilor si constituim un aparat care modeleaza societati umane, desfasurari de proiecte, productia si consumul de resurse, circuite generale si speciale de business. Pe langa aspectul structural al problemei, de maxima dificultate conceptuala priveste dinamica acestor procese socio-economice care trebuie surprinsa si exploatata in sistemul nostru de gestiune. Vom defini o structura fundamentala care sa reprezinte adecvat lumea reala, si vom da o metoda de constituire si actualizare a acestei structuri

 

Vom testa principiile pe o intreprindere demonstrativa cu trasaturi fuzzy in care persoanele, activitatile si competentele se suprapun.

 

 


 

2           Modelul Enterprise si modelul metamorfic

Prin Enterprise (intreprindere) intelegem o structura traversata de procese. Modelul Enterprise presupune in esenta ca lumea reala consta intr-o topologie stationara din punct de vedere morfologic traversabila de catre procese care pot modifica doar legaturile slabe din structura. Enterprise este o lume formata din noduri, conectori si procese.

 

Topologia este axa cel mai usor de inteles. Topologia consta intr-o structura de noduri de diverse tipuri conectate prin linii de diverse tipuri. Topologia modelului Enterprise este insa diferita de graful simplu prin faptul ca nodurile si conectorii sunt structuri recurente care permit crearea de substructuri. Sistemul este astfel partajabil si agregabil.

 

Diagrama alaturata este un exemplu de asemenea structura complexa, o retea de persoane, locuri, bunuri si documente, formata din componente conectate prin legaturi pe care procesele de cautare si de actualizare le pot traversa.

Fiziologia unui sistem este de asemenea un concept recurent care reuneste procesele, firele de executie si variatia starilor. Procesele unui sistem sunt strans legate de topologia pe care acestea o traverseaza. Diagrama urmatoare arata proiectia unui sistemi de operare in planul topo-fiziologic cu identificarea a 3 procese trecand prin 6 stari in cursul formarii unui dictionar.

 

 

Diversitatea lumii este insa obtinuta prin cumul de schimbari de structura care determina evolutia, aparitia si disparitia tipurilor generatoare de entitati. Totalitatea tipurilor constituie morfologia sistemului sau designul acestuia. Topologia si fiziologia nu sunt suficiente pentru a genera diversitate, este astfel necesara introducerea axei morfologice.

 

Morfologia unui sistem consta in multimea tuturor categoriilor si claselor impreuna cu relatiile, morfismele si operatiile acestora. Morfologia genereaza atat topologie cat si fiziologie. Morfologia are suport topologic in sensul ca toate categoriile si clasificatorii unui sistem sunt in sine obiecte concrete ancorate in topologie. Aparitia si metamorfoza tipurilor - diversitatea, pe de alta parte, este determinata de procesele fiziologice ale unui sistem.

Ajungem astfel la modelul metamorfic de reprezentare in spatiul topologie, morfologie, fiziologie.

 

 

REALITATE

topologie

fiziologie

morfologie

 

modelare

control

model

Sistemul morfic cu cele trei coordonate este un aparat logic prin care realitatea inconjuratoare poate fi redusa la spatiul virtual. Importanta modelului consta in posibilitatea de a reprezenta lumea inconjuratoare printr-o structura complet corelata, inchisa la toate operatiile definite, de densitate informationala maxima, traversabila in orice directie pe drumuri de lungime minima.

 

3           Forma nucleu a unui sistem de gestiune

Pentru dezvoltarea unui ERP este nevoie de un sistem morfologic de tipul celor discutate in sectiunea  REF _Ref279582773 \w \h 0. Pentru simplificare, presupunem ca tipurile de obiecte nu-si vor schimba definitia in timpul executiei sistemului ci este dat de autor in faza de proiectare. Sistemul este deci stationar din punctul de vedere al tipurilor de date.

 

Un ERP este o corelare de obiecte de cel putin urmatoarele tipuri: Persoana, Locatie, Bun, Activitate, legate intre ele prin conectori de tip Document. Vocabularul acesta este extins in practica cu unele notiuni abstracte precum Obiect, Nod, Conector, Stream, Folder, Fisier, Grup, Modul, Imagine, si altele, acestea apartinand insa implementarii si nu domeniului problemei.

 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1: Nucleul abstract al sistemului de gestiune DGRS

 

Diagrama morfologica extrasa din designul sistemului DGRS evidentiaza cele 5 clase de entitati necesare oricarui ERP. Se naste un vocabular de baza si un mod de exprimare cu acesti care va fi mentinut cat mai riguros. Avem astfel urmatoarele relatii:

1.      Intre PERSOANA si LOC este o relatie de prezenta. Locul este "adresa" unei persoane. Persoana este "locatarul" locului respectiv. Prin relatia de prezenta, orice loc are un locatar si orice persoana are o adresa.

2.      Intre DOCUMENT si BUN este o relatie de proba in sens juridic. Documentul este "titlul" de proprietate sau de posesie al bunului. Bunul este obiectul unui document translativ de proprietate sau de posesie. Prin relatia de proba, orice bun (civil) are un titlu de proprietate, si orice document are un obiect material pe care il probeaza.

3.      Intre PERSOANA si DOCUMENT este o relatie de asumare. Persoana este "autorul" documentului. Documentul este "opera" persoanei. Relatia de asumare face ca orice document sa aibe cel putin o persoana ca autor, si orice persoana (care stie sa scrie) sa aiba o serie de documente in "opera" sa.

4.      Intre PERSOANA si BUN exista o relatie de proprietate si una de posesie.

5.      Intre BUN si LOC exista o relatie pozitionala.

6.      Intre LOC si DOCUMENT este o relatie de inregistrare. Locul este "biroul" care a emis un document. Documentele sunt "arhiva" aflata intr-un loc. Prin relatia de inregistrare, orice document are un "birou" unde a luat fiinta, si orice loc poate deveni o arhiva de documente.

7.      Activitatea este un conector calificat care poate leaga o persoana de un loc si de niste mijloace. Activitatile pot fi aptitudini ale persoanei sau cerinte ale unui loc de munca.

 

Notiunile evidentiate sunt recurente. O persoana este astfel un grup de persoane - departament, societate. Un loc este o arie geografica - sector, municipiu, judet, tara. Un bun este un intreg patrimoniu cu active si pasive - imobile, terenuri, bunuri mobile, conturi, alte bunuri incorporale. Un document este si un dosar intreg cu diferite acte, un contract poate fi mixt, articolele unui contract pot fi documente individuale care pot face legatura cu persoane diferite de parti.

 

Intre elementele unei multimi arbitrare de entitati din setul celor 4 evidentiate pot exista legaturi complexe de ordin mai mare de 2. Factura, de exemplu, este un document cu urmatoarea structura:

 

Adresa magazinului

Gestionar

Adresa de livrare

Vanzator

Factura, Data, Serie

Cumparator

Obiectul vanzarii

 

N- bunuri si servicii vandute

 

Drepturi si obligatii conexe (garantie)

Semnatura

vanzatorului

 

date tehnice

Semnatura umparatorului

 

Acest tip de document este o relatie multilaterala care agrega trei persoane, doua locuri, o serie de bunuri si servicii si un document imbricat care consta in contractul de garantie a produselor.

 

A face un modul de facturare, de exemplu, obliga la dezvoltarea simultana a catorva ramuri aparent diferite:  ramura de personal care distinge gestionarii de restul personalului angajat al vanzatorului - imediat este necesara constituirea componentei de organigrama a sistemului; ramura de stocuri si magazie; modulul de nomenclator de produse si servicii; modulul locativ geografic; modulul CRM al cumparatorilor speciali (cei fideli, cei care cumpara prin credit, etc); ramura statistica; ramura de contabilitate generala. Un modul de facturare nu poate, asadar, fi conceput in izolare ci toate modulele vecine trbuiesc proiectate simultan.

4           Business fuzzy

Un model relativ clar din punct de vedere al vocabularului folosit este cel al agentiei de angajare. Acesta reuneste ofertanti si candidati. Atat Candidatul cat si Compania se inregistreaza cu Agentul. Agentul pune la dispozitie un serviciu de match-making prin publicarea a trei registre: registrul candidatilor, registrul ofertantilor, si registrul competentelor asupra caruia se face calculul fuzzy de compatibilitate. Candidatul este un Angajat al unei Companii in sensul nucleului abstract al ERP-ului, distinctia nefiind astfel necesara.

 

 

Angajatul are o istorie a angajarilor in cartea sa de munca si se prezinta printr-un document numit Resume. Lista companiilor la care candidatul a lucrat sau inca lucreaza este relevanta pentru ofertant. La nivel teoretic, reuniunea tuturor rolurilor si activitatilor prestate in trecut de catre candidat formeaza lista sa de aptitudini pe care le prezinta Agentului. Compania face o oferta publica in care cere intrunirea unei specificatii de competente. Oferta si Resumeul sunt doua documente echivalente si in contra-pondere. Agentul mentine o lista de competente ca reuniune a tuturor competentelor pretinse de candidati si de firme. Specificatia si aptitudinile sunt sub multimi ale registrului general si sunt extrase din Resume si din Oferta de catre participanti. Intre angajat si angajator exista o relatie multilaterala astfel ca un angajat a detinut si detine slujbe cu mai multi angajatori, iar angajatorul a avut si are in dispozitiv mai multi angajati.

 

Obiectivul Agentului este sa stabileasca o legatura de Compatibilitate intre candidat si ofertant care eventual sa se concretizeze intr-o legatura contractuala de munca. Oferta angajatorului se va transforma eventual intr-un contract individual de munca.

4.1         Relatii fuzzy intre persoane si competente

Registrul candidatilor este o relatie fuzzy de la candidati spre registrul competentelor reprezentata tabelar. Liniile registrului prezinta gradul de competenta al candidatului pe competenta respectiva. Matricea agentiei va avea multi candidati si multe competente, dar va fi slab populata. In implementare, relatia se va reprezenta printr-un graf topologic traversabil.

 

 

Candidati vs

Competente

administrare retele

analiza financiara

C++

contabilitate primara

dotNET

engleza

franceza

Informatica de gestiune

grafica

hardware

HTML

italiana

Java

legislatia muncii

legislatie comerciala

legislatie fiscala

microsoft office

Baze de date

permis conducere

UML

Valeria Dragnea

 

3

 

7

 

 

5

5

 

 

 

 

 

3

6

7

9

 

 

 

Ioana Nica

 

2

 

5

 

8

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

8

 

 

 

Manuela Popa

 

 

 

9

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

1

 

Alexandru Ioan

7

 

9

 

8

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

7

x

 

9

Petru Voinea

5

 

7

 

 

7

1

 

 

9

2

 

 

 

 

 

3

x

 

8

Dan Vasile

3

 

 

 

5

3

 

 

 

7

8

 

9

 

 

 

4

x

1

 

Stefan Gutau

8

 

 

 

 

4

 

 

1

3

7

 

3

 

 

 

9

 

1

 

Dana Oprea

 

 

 

 

 

7

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

2

 

 

 

Cornelia Stan

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

4

 

1

 

George Gavra

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1

8

5

4

 

1

 

Roxana Iliescu

 

 

 

7

 

9

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

Ruxandra Toma

 

 

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

9

 

 

 

 

Liniile se formeaza prin interpretarea CV-urilor candidatilor. Registrul ofertantilor are o structura identica si se formeaza prin interpretarea ofertelor.

 

Intre candidati si ofertanti se poate acum calcula coeficientul de compatibilitate. Acesta nu poate fi o notiune clara (crisp) ci doar una relativa (fuzzy) la niste grade de apartenenta ale candidatului la multimea gradelor de experienta avute sau cerute.

 

 

 


 

4.2         Relatii fuzzy intre proiecte si competente

Situatia comuna intr-o intreprindere este ca mai multe persoane sunt angajate sa lucreze pe mai multe proiecte concomitent. Proiectul are o lista de necesar de materiale, competente si buget. Pentru a realiza proiectul informatic DSE, care priveste dezvoltarea unui dispozitiv electronic pentru generarea si utilizarea de semnaturi electronice, va fi nevoie de o distributie de competente in domeniile C++, UML, Juridic, Grafica, Baze de date, Gestiune, Windows, si engleza.

 

Urmatoarea structura de tip Enterprise defineste trei persoane, doua proiecte si 15 competente.

.NET

Nicu

Engleza

Windows

C++

Gestiune

Grafica2D

Engleza

Juridic

Hardware

UML

Windows

C++

Gestiune

Dan

Engleza

Franceza

MySQL

Java

Gestiune

HTML

Petru

HTML

Engleza

.NET

Juridic

Hardware

Grafica2D

Franceza

UML

Windows

Gestiune

MacOS

Grafica3D

C++

Java

MySQL

Grafica2D

Juridic

UML

Windows

C++

Engleza

MySQL

Gestiune

DSE

.NET

Engleza

Windows

C#

Gestiune

HTML

P1

necesarul de competenta


 

 

Cele trei persoane pot forma doua echipe pentru cele doua proiecte DSE si P1. Se remarca un neajuns in ce priveste dependenta proiectului P1 la limbajul C#, in prezent neacoperit de competenta a celor trei programatori. Se remarca un nucleu de preocupare in sisteme de gestiune.

 

Dezvoltatorii acopera necesarul proiectului prin competentele lor, insa nu pot cacoperi necesarul proiectului P1 care cere cunostinte C#. Sistemul de gestiune constituie si mentine legaturi intre urmatoarele multimi: Angajati, Posturi, Competente, Proiecte, si va initia o notificare catre departamentul de resurse umane pentru angajarea unei persoane cu competenta necesara. Tot sistemul calculeaza o suma de necesar de competenta pe programare sub Windows, si informatica de gestiune unde acoperirea cu personalul existent poate fi sub-dimensionata.

5           Sistemul de gestiune

Obiectivul sistemului este sa permita definirea unui model al intreprinderii si imbunatatirea pe parcurs a acestuia. Modelul creste odata cu efortul de planificare. Structura Enterprise ca proiectie in spatiul virtual al unei intreprinderi care evolueaza este infatisata in urmatoarea pseudo-animatie:

t

C

t0

tf

anticipare

revenire

viitor

trecut


Operatorul sistemului dezvolta structura manipuland axa timpului anticipand un anume curs al realitatii modelate. Diferenta de in complexitatea C intre starea la momentul tf si starea prezenta t0 reprezinta planificarea sau prognoza. Urma rosie este, asadar, o continuare a istoriei structurii informatice reprezentata ca urma neagra. La revenirea in prezent in mod de urmarire de proces, sistemul redefineste segmentul de timp derulat din istorie in planificare. Drumul - acesta este o aproximare a istoriei procesului real urmarit.

 

5.1         Arhitectura

Sistemul deriva din nucleul ANNA K5 prin specializarea notiunilor de Nod si de Categorie.

 

 

5.2         Intreprinderea nula

Orice intreprindere porneste de la structura nula. Aceasta este complet inchisa. In rosu este evidentiat sub-graful incepand din People si terminand in Skills.

 

 


 

5.3         Intreprinderea de demonstratie

"Jobs/administrator",

    "Jobs/contabil sef",

    "Jobs/contabil",

    "Jobs/contabil2",

    "Jobs/dezvoltator C++",

    "Jobs/dezvoltator C++ 2",

    "Jobs/dezvoltator Java",

    "Jobs/dezvoltator HTML",

    "Jobs/data entry A",

    "Jobs/data entry B",

    "Jobs/data entry C",

    "Jobs/jurist",

    "Jobs/avocat",

    "Jobs/vanzari",

    "Jobs/secretariat",

    "Jobs/resurse umane"

    "Skills/delegare",

    "Skills/administrare retele",

    "Skills/analiza financiara",

    "Skills/arhivare suport fizic",

    "Skills/C++",

    "Skills/contabilitate primara",

    "Skills/dotNET",

    "Skills/drept de semnatura",

    "Skills/engleza",

    "Skills/excel",

    "Skills/franceza",

    "Skills/gestiunea stocurilor",

    "Skills/grafica",

    "Skills/hardware",

    "Skills/HTML",

    "Skills/impozite si taxe",

    "Skills/intocmire balanta",

    "Skills/intocmire bilant",

    "Skills/italiana",

    "Skills/Java",

    "Skills/legislatia muncii",

    "Skills/legislatie comerciala",

    "Skills/legislatie fiscala",

    "Skills/microsoft outlook",

    "Skills/MySQL",

    "Skills/permis conducere",

    "Skills/salarizare",

    "Skills/scanare",

    "Skills/UML",

    "Skills/word",

      char*jobs2skills[]={

 

"x.x....xxx.x...........x.x...x",

"..xx.x.x.xxx...xxx..xxxx..x..x",

"..xx.x.xxx.x...xxx...x.x...x.x",

"...x.x..xx.x...xxx.....x.xxx.x",

".x..x.x.xx...x.........xx..xxx",

".x..x...xxx..xx........xx..xxx",

".x....x.xx...xx....x...xxx.x.x",

".x......xx..xxx....x...x.x.x.x",

"...x....xxx.......x....x...x.x",

"...x....xxx.x..........x.x.x.x",

"...x....xxx.......x....x.x.x.x",

"........xx..........xxxx.x...x",

".........x..........xx.x.x...x",

".x.x.x..xx.x...........x.x.x.x",

"...x.x..xxx.......x....x...x.x",

"...x.x..xx.....x....x..x..xx.x",

 

    const char*people[]={

    "People/Adrian Axinte",

    "People/Valeria Dragnea",

    "People/Ioana Nica",

    "People/Manuela Popa",

    "People/Alexandru Ioan",

    "People/Petru Voinea",

    "People/Dan Vasile",

    "People/Stefan Gutau",

    "People/Dana Oprea",

    "People/Ionut Stroe",

    "People/Cornelia Stan",

    "People/George Gavra",

    "People/Petre Tomescu",

    "People/Nicu Stan",

    "People/Roxana Iliescu",

    "People/Ruxandra Toma", // 16

    };

 

 

   

5.4         Interfata de navigare si editare a structurii

Home

Home | Feedback | Contents | Search

Send mail to webmaster@ProximaCentauri.ro with questions or comments about this web site.
All principles and artwork exposed on this site or by our software products is our intellectual property. 
Copyright 2006 Proxima Centauri Romania SRL. Last modified: 05/27/09